El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium
Måndag 19/10 Tisdag 20/10 Onsdag 21/10 Torsdag 22/10 Fredag 23/10
09:10
237
Naturkunskap
ABR
10:10
10:20
324
KarEE
Genomgång inför prov
JLS
11:30
11:30
Lunch
12:50
12:50
223
Matte
SSS
13:50
14:00
324
Svenska
BSN
15:00
09:10
322
Engelska
AOS
10:20
10:30
302
Matte
SSS
11:30
11:30
Lunch
12:20
12:20
324
Svenska
BSN
13:20
13:30
251
Naturkunskap
Elt: Lab (försurning)
Auto: EE-prog
ABR
14:50
08:30
244
Naturkunskap
ABR
09:30
09:40
223
Matte
SSS
10:40
10:50
324
Svenska
BSN
11:50
11:50
Lunch
12:40
12:40
KarEE
Prov Mekatronik
JLS
14:00
14:20
KarEE
Teori Mjuklödning
HJN
15:40
08:20
IDH
Idrott
PE
09:30
10:00
308
Engelska
AOS
10:50
10:50
Lunch
11:40
11:40
309
KarEE
Elt: Elinstallationer
Auto: Elektromekanik
DSM/PRN
13:30
13:50
KarEE
Auto: Elinstallationer
Elt: Elektromekanik
PRN/DSM
15:50
08:30
303
Engelska
09:30
09:40
309
KarEE
Mekatronik
JLS
10:50
11:15
IDH
Idrott
PE
12:05
12:05
Lunch
13:00
13:00
Resurs
Omprov/jobba ifatt. Göra klart Språkprofilen
15:00

Senast ändrad: 2020-10-19 08:21