El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium

Öppen skola!


Välkommen till Öppen skola, hösten -21!

Vi är extra glada åt att Du visat intresset för El- & energiprogrammet på Västerviks Gymnasium.

Detta program är ett yrkesprogram, vilket betyder att efter din gymnasieutbildning är du redo att gå ut i yrket (elektriker/automationare). Under din utbildning kommer praktik och teori att flätas samman i en betydligt högre grad.

På programmet erbjuder vi idag två stycken inriktningar:

  • Elteknik
  • Automationsteknik

Inom ramen för Programfördjupningen (700-800 timmar) erbjuder vi även kurser som är obligatoriska i övriga inriktningar. Detta innebär att du väljer spår mot ett framtida arbete.

Vi är alla stolta över vårt program, elever och lärare trivs och utvecklar ständigt miljön och ledningen står bakom våra beslut. Vår passion är att låta eleverna vara delaktiga så mycket som möjligt i det det vi gör...

Läs gärna mer i Gymnasiekatalogen

Automationsteknik


Denna inriktning ger systemkunskaper i ämnena elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik.

Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att installera och sköta automatiserade produktionssystem.

Eleven får mycket eget ansvar genom ett projektinriktat arbetssätt där de får ta fram egna lösningar till automatiskt fungerande maskiner.

Exempel på yrken: Fastighetsautomation, Industriautomation, Processautomation.

Elteknik


Denna inriktning ger kunskaper i att t.ex. installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt tv- och datanät m.m.

Exempel på yrken: Distributionselektriker, Installationselektriker, Industrielektriker

Arbetsplatsförlagd utbildning - APL


Under gymnasietiden kommer eleven att genomföra APL på ett företag. Vi har många kopplade företag inom Västerviks kommun men även utanför. För att erhålla ett fullständigt gymnasiebetyg skall eleven göra minst 15 veckors praktik på ett företag.

ETG-College


Sedan hösten 2011 är vi en del av ETG-konceptet med alla dess fördelar. En av de större är att elever med godkänd ETG-examen går ut som förstaårs montörer. Större ansvar och högre lön. Läs gärna mer om detta på www.etgcollege.se

Dessa fördelar gäller oavsett vilken inriktning man går på El- & energiprogrammet i Västervik

Struktur: El- och energiprogrammet