El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium

Teknik College


Västerviks Gymnasium är sedan 2018 certifierad inom Teknik-College. Övergripande innebär det att samverkan med näringsliv och andra gymnasieskolor ska utvecklas och integreras. Utbildningen ska kvalitetssäkras mot näringslivets kompetensbehov. Eleverna erbjuds 300 fördjupningspoäng för att få en bredare utbildning och bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden eller bli mer förberedda för vidare studier, t.ex mot universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Hemsida: Teknik College