El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium

Information


Vi på EE-programmet följer skolans allmäna råd ang. Covid-19. Länk till Västerviks Gymnasium

Vårat upplägg för att minska smittspridningen, men också för att kunna bedriva praktisk undervisning:

  • Pga. att EE18 (åk 3) har fått avbryta sin APL-period är vi något många elever inne på programmet samtidigt. Vi har därför valt att dela upp elevernas närvaro på programmet. Vi har aldrig fler än två årskuser inne samtidigt. De som inte är i skolan bedriver distansundervisning i realtid.
    - Vilka som har distansundervisning sker på rullande bas, men berör mest åk 2 och 3. Se schema för aktuell info.
  • För att minimera risk att beblanda sig med övriga skolungdomar anpassar vi våra skolmattider då det är minst tryck på skolmatsalen. Vår önskan är att våra elever håller sig så mycket som möjligt på EE-programmet och undviker övriga skolan och dess elever.
  • Vi har desinfektionsmedel på programmet och försöker i den mån det går även att tvätta utrustning som flera olika kommer i kontakt med.
  • Mer info kommer