El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium

Information


Vi på EE-programmet följer skolans allmäna råd ang. Covid-19. Länk till Västerviks Gymnasium

Vårat upplägg för att minska smittspridningen, men också för att kunna bedriva praktisk undervisning:

  • Vi har därför valt att dela upp elevernas närvaro på programmet. Vi har aldrig fler än två årskuser inne samtidigt. De som inte är i skolan bedriver distansundervisning i realtid.
    - Vilka som har distansundervisning sker på rullande bas. Se schema för aktuell info.
  • Vi har desinfektionsmedel på programmet och försöker i den mån det går även att tvätta utrustning som flera olika kommer i kontakt med.

APL - inställt - åk 3 och 2

  • Vissa av våra elever i åk 3 har ännu inte fått den APL-tid de är lovade, vilket vi hoppas kunna hitta en lösning på innan de lämnar skolan i Juni.
  • APL:en för våra åk 2 elever är uppskjuten. Först och främst till vecka 9. Våra APL-företag vill inte gärna ha våra skolungdomar hos sig i dessa tider.
    Programmets plan
    Då de missar APL 2 dagar i veckan mellan veckorna 4-8. Är vår förhoppning att kunna få ut dem 3 dagar i veckan från vecka 9. På så vis missar de ingen APL-tid. Vi jobbar också på att förändra APL-tiden till fler dagar i veckan. En förhoppning är att kunna ge dem 5 dagar i veckan.

Mer info kommer...