El- & energiprogrammet

en del av Västerviks Gymnasium
Måndag 30/3 Tisdag 31/3 Onsdag 1/4 Torsdag 2/4 Fredag 3/4
08:20
Ind val/Idrottp
10:50
11:00
132
Historia
NBT
12:15
12:15
Lunch
12:50
12:50
317
KarEE
Kommunikationsnät
JED
14:00
15:00
122/126
Idrottsprofil
HLN/TWE
16:10
08:20
EE
KarEE
Autom. (JLS)
Elt. Fast-aut. Presentation utav grupparbete.(PSR)
PSR/JLS
10:00
10:20
EE
KarEE
Autom. (JLS)
Fast autm ev presentation av grupparbete. PSR
PRN/JLS
11:20
11:20
Lunch
12:00
12:00
EE
KarEE
Autom: Kanalisation PSR/ Elt: Belysningsstyrning/ PRN
PSR/PRN
14:00
14:20
EE
KarEE
Au t Kanalisation PSR/ El/ PRN
A
14.50
15:00
118
Historia
NBT
16:10
08:20
APL
ALLA
16:00
08:20
APL
ALLA
16:00
08:20
Indval
10:50
11:00
EE
KarEE
Servicekunskap 309
JLS
12:00
12:00
Lunch
13:15
13:15
IDH
Idrott
PE
14:15

Senast ändrad: 2020-03-26 10:47